ID Neuwerk

Design Education Research

Screen 4

 

If you can’t talk about, point on it
Experimente mit bewegten Bildern …

 

The Sound (3:06) Senhui Qiu

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Porträt (2:14) Senhui Qiu

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Am Anfang war der Klang (5:45) Felix Friedrich Fleischer

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr. 003 (2:20) Felix Friedrich Fleischer

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Container Storyboard Sketches (2:49) Felix Kraemer

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] (5:17) Felix Kraemer

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Iconic Architecture (2:12) Kirsten Grass

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Perception (3:20) Kirsten Grass

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dr. Dorotheas Lampe (4:26) Alexander Skowronski